منزل مسکونی آقای خوش خواهش در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی با سیستم ICF توسط شرکت مه میل سازه اجرا گردید.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای کیوان خوش خواهش

مکان: مهاباد – آذربایجان غربی

متراژ: ۲۰۰

تعداد طبقات: ۱

پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای دیوار icf
اجرای دیوار icf
اجرای دیوار icf
اجرای دیوار icf
اجرای دیوار icf
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
تکمیل دیوار طبقه دوم
تکمیل دیوار طبقه دوم