سال: ۱۳۹۹

کارفرما: پشیتبانی موسسه راه سازه

مکان: قم

متراژ: ۵۲۰

تعداد طبقات: ۲ طبقه

پیشرفت: ۱۰۰%

شروع اجرای سقف تیرچه کرومیت

شروع اجرای سقف تیرچه کرومیت


بتن ریزی سقف تیرچه کرومیت با استفاده از تیرچه های ساخته شده در شرکت مه میل سازه

بتن ریزی سقف تیرچه کرومیت با استفاده از تیرچه های ساخته شده در شرکت مه میل سازه

بتن ریزی سقف تیرچه کرومیت با استفاده از تیرچه های ساخته شده در شرکت مه میل سازه

بتن ریزی سقف تیرچه کرومیت با استفاده از تیرچه های ساخته شده در شرکت مه میل سازه