این سازه با سیستم ICF در بوستان ولایت تهران اجرا شد

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای ابراهیمی

مکان: بوستان ولایت تهران

متراژ: ۱۰۰

تعداد طبقات: ۱

پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای آرماتوربندی ساختمان اداری زمین تنیس
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
اجرای سقف
اجرای سقف
بتن ریزی سقف
بتن ریزی سقف
بتن ریزی سقف