اسکلت این ساختمان فلزی می باشد و سقف های آن هم از تیرچه فلزی با جان باز (کرومیت) می باشد و تیرچه های آن در این شرکت تولید و اجرا شده است.

سال: ۱۳۹۳

کارفرما: آقای اکبری

مکان: قم

متراژ: ۲۰۰۰

تعداد طبقات:  ۷

پیشرفت: ۱۰۰%