اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن با تیرچه فلزی که در این شرکت محاسبه و تولید و اجرا می شود، اجرا شده است.

سال: ۱۳۹۴

کارفرما: آقای مهندس ممدوحی

مکان: قم

متراژ: ۱۰۰۰

تعداد طبقات:  ۶

پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای اسکلت فلزی