اسکلت این ساختمان فلزی می باشد و سقف آن با استفاده از روش فوم لس اجرا شده است.

سال: ۱۳۹۴

کارفرما: آقای عبدلی

مکان: کاشان

متراژ: ۵۰۰

پیشرفت: ۱۰۰%