اسکلت این پروژه فلزی بوده و سقف های آن با استفاده از تیرچه های فلزی اجرا شده است.
محاسبه و تولید این تیرچه ها در این شرکت انجام شده است.

سال: ۱۳۹۴

کارفرما: آقای اکرمی نیا

مکان: قم – پردیسان

متراژ: ۶۰۰

تعداد طبقات: ۴

پیشرفت: ۱۰۰%