اسکلت این پروژه فلزی بوده و سقف آن تیرچه فلزی با جان باز (کرومیت) می باشد. تیرچه های فلزی این ساختمان در این شرکت محاسبه و تولید شده است.

سال: ۱۳۹۴

کارفرما: هیئت امنای زینبیه یکه باغ

مکان: قم – یکه باغ

متراژ: ۱۰۰۰

تعداد طبقات:  ۳

پیشرفت: ۱۰۰%

آماده سازی سقف جهت بتن ریزی