برای اولین بار سقف فوم لس در این پروژه اجرا شد. در این روش بلوک بتنی از روی سقف حذف شده است.

سال:  ۱۳۹۲

کارفرما:  تعاونی مسکن فولاد گالوانیزه آقای مهندس کاملی

مکان:  کاشان

متراژ:  ۷۰۰۰

تعداد طبقات:  ۵

پیشرفت:  ۱۰۰

کار گذاشتن قالب های پلاستیکی بین تیرچه ها

آرماتوربندی جهت بتن ریزی

باز کردن قالب ها پس از گیرایی بتن