اسکلت این مدرسه با سیستم ICF در روستای گولان شهرستان سلماس استان ارومیه اجرا شد.

سال: ۱۳۹۸

کارفرما: شرکت آرمان سازان سلماس

مکان: سلماس – ارومیه

متراژ: ۱۵۰

تعداد طبقات: ۱

پیشرفت: ۱۰۰%

شروع اجرای دیوار
شروع اجرای دیوار
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
بتن ریزی دیوار icf
بتن ریزی دیوار icf
بتن ریزی دیوار icf