اجرای اسکلت فلزی ۴۵ واحدی شرکت تعاونی بانک ملی

سال:  ۱۳۸۱

کارفرما:  شرکت تعاونی بانک ملی استان قم

مکان:  قم – پردیسان

متراژ:  ۳۲۰۰ متر مربع

تعداد طبقات:  سه بلوک در ۴ طبقه

پیشرفت:  ۱۰۰