سازه این پروژه از نوع اسکلت بتنی می باشد و با توجه به طول زیاد تیرچه ها، برای جلوگیری از لرزش و افزایش مقاومت سقف از سیستم فوم لس استفاده شده است.

سال: ۱۳۹۳

کارفرما: شرکت چترآفتاب

مکان: قم شهرک قدس

متراژ: ۱۰۰۰

تعداد طبقات: ۴

پیشرفت: ۱۰۰%