اسکلت این ساختمان بتنی بوده و سقف آن به روش فوم لس اجرا گردیده است.

سال: ۱۳۹۳

کارفرما: آقای انصاری

مکان: قم ، خیابان ۱۹ دی

متراژ: ۷۰۰

پیشرفت: ۱۰۰%

تعداد طبقات: ۴