اسکلت این ساختمان از نوع فلزی و سقف آن کرومیت می باشد و تیرچه های آن در این شرکت محاسبه و تولید شده است.

سال: ۱۳۹۵

کارفرما: آقای صبازاده

مکان: قم – نبوت

متراژ: ۳۰۰

تعداد طبقات: ۳

پیشرفت: ۱۰۰%