اسکلت این ساختمان از نوع فلزی بوده و سقف آن با حذف یونولیت و به روش فوم اجرا شده است و همه سقف ها در یک روز بتنی ریزی گردید.

سال: ۱۳۹۵

کارفرما: آقای بختیاری

مکان: تهران، خیابان دماوند

متراژ: ۷۰۰

تعداد طبقات: ۶

پیشرفت: ۱۰۰%

سقف فوم لس پس از بتن ریزی