فونداسیون، اسکلت فلزی و سقف این پروژه با استفاده از تیرچه فلزی (کرومیت) توسط این شرکت محاسبه، تولید و اجرا شده است.

سال: ۱۳۹۴

کارفرما: آقای مهرجو

مکان: قم

متراژ: ۵۰۰

تعداد طبقات: ۳

پیشرفت: ۱۰۰%