اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن کرومیت می باشد و تیرچه های آن در این شرکت محاسبه، تولید و اجرا گردیده است.

در این پروژه یونولیت از روی سقف حذف شده و به روش فوم لس اجرا شده است.

سال: ۱۳۹۵

کارفرما: آقای یاری

مکان: قم، میدان گاز

متراژ: ۴۰۰

تعداد طبقات: ۵

پیشرفت: ۱۰۰%