اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن از نوع تیرچه کرومیت می باشد که تیرچه های آن در این شرکت محاسبه و تولید شده است.

سال: ۱۳۹۶

کارفرما: آقای وایمند

مکان: قم

متراژ: ۳۰۰

تعداد طبقات: ۲

پیشرفت: ۱۰۰%