اجرای اسکلت بتنی پروژه ساختمانی مسکونی آقا شیری

سال:  ۱۳۸۶

کارفرما:  آقای شیری

مکان:  قم – فلکه مفید

متراژ:  ۱۵۰۰

تعداد طبقات:  ۷

پیشرفت:  ۱۰۰ تعداد