اجرای اسکلت بتنی پارکینگ طبقاتی زند شیراز

کارفرما: شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس

زیربنا: ۸۵۰۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۱۰ طبقه

سال اجرا: ۱۳۸۵

محل پروژه: شیراز

متراژ:  ۸۵۰۰ متر مربع

تعداد طبقات:  ۱۰ طبقه

پیشرفت:  ۱۰۰