اجرای اسکلت بتنی منزل مسکونی آقای زینال زاده در قم توسط شرکت مه میل سازه

سال: ۱۳۹۷

کارفرما: جناب آقای زینال زاده

مکان: قم

متراژ: ۵۰۰

تعداد طبقات: ۳

پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای بتن مگر
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
اجرای سقف اول
اجرای سقف اول
اجرای سقف اول
بتن ریزی سقف اول
بتن ریزی سقف اول