اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی مجتمع مسکونی ۷ طبقه حجه اسلام والمسلمین آل طه

سال:  ۱۳۸۶

کارفرما:  حجه اسلام والمسلمین آل طه

مکان:  قم – سالاریه

متراژ:  ۱۵۰۰متر مربع

تعداد طبقات:  ۷

پیشرفت:  ۱۰۰

اجرای آماده سازی برای بتن ریزی

اجرای اسکلت بتنی