این پروژه با اسکلت بتنی احداث شد و در نقشه های آن که به تائید نظام مهندسی قم رسیده، با روش سقف فوم لس اجرا گردیده است.

سال: ۱۳۹۴

کارفرما: آقای مهندس بختیاری

مکان: قم، ۲۰ متری حضرت ابوالفضل

متراژ: ۳۵۰۰

تعداد طبقات: ۷

پیشرفت: ۱۰۰%