اسکلت این ساختمان از نوع بتنی بوده و از سقف آن یونولیت حذف شده و به روش فوم لس اجرا گردیده است.

سال: ۱۳۹۵

کارفرما: آقای مهندس نوری

مکان: قم – سالاریه

متراژ: ۲۰۰۰۰

تعداد طبقات:  ۱۴

پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای ارماتور تیرها و پخش کردن تیرچه ها

نصب قالب های فوم لس بین تیرچه ها

اجرای آرماتور های سقف

بتن ریزی سقف