اجرای اسکلت بتنی شبستان غربی مسجد مقدس جمکران توسط شرکت مه میل سازه

سال:  ۱۳۸۶

کارفرما:  مسجد مقدس جمکران

مکان:  قم – مسجد مقدس جمکران

متراژ:  ۱۰۰۰۰ متر مربع

تعداد طبقات:  ۱ طبقه به ارتفاع ۹ متر

پیشرفت:  ۱۰۰