اجرای اسکلت بتنی ساختمان آپلینگ صدا و سیمای مرکز قم

سال:  ۱۳۸۶

کارفرما:  شرکت سازه سازان متین

مکان:  قم – بلوار امین – صدا و سیمای مرکز قم

متراژ:  ۲۵۰۰

تعداد طبقات:  ۴

پیشرفت:  ۱۰۰