اجرای اسکلت بتنی رستوران دشت بهشت

سال:  ۱۳۸۶

کارفرما:  آقای حاج اکبر اسماعیلی

مکان:  قم روستای فردو

متراژ:  ۲۰۰۰ متر مربع

تعداد طبقات:  ۲

پیشرفت:  ۱۰۰