اجرای اسکلت بتنی توسعه حرم امام زاده معصوم

سال:  ۱۳۸۷

کارفرما:  اداره اوقاف و امورخیریه استان قم

مکان:  قم

متراژ:  ۶۰۰

تعداد طبقات:  ۲

پیشرفت:  ۱۰۰