این ساختمان با سازه ICF در شهرستان اردکان استان یزد، با متراژ ۱۰۰ متر و در یک طبقه بنا شد

سال: ۱۴۰۰

کارفرما: آقای طباطبایی

مکان: اردکان- یزد

متراژ: ۳۰۰

تعداد طبقات: ۱ طبقه

پیشرفت: ۱۰۰%

آغاز اجرای دیوار ICF

آغاز اجرای دیوار ICF

آغاز اجرای دیوار ICF

بتن ریزی کرسی چینی مرحله اول

بتن ریزی کرسی چینی مرحله اول

بتن ریزی کرسی چینی مرحله اول

ادامه ی اجرای دیوار ICF

مرحله پیش از بتن ریزی

بتن ریزی دیوار ICF