این ساختمان با سازه ICF درتهران دشت استان البرز، با متراژ ۱۵۰ متر و در یک طبقه بنا شد.

سال: ۱۴۰۰

کارفرما: آقای سهیلی فرد

مکان: تهران دشت استان البرز

متراژ: ۱۵۰

تعداد طبقات: ۱ طبقه

پیشرفت: ۱۰۰%

شروع اجرای دیوار ICF

 

شروع اجرای دیوار ICF

 

شروع اجرای دیوار ICF

اجرای دیوار ICF

 

اتمام اجرای دیوار ICF، دیوار آماده بتن ریزی است

 

اتمام اجرای دیوار ICF، دیوار آماده بتن ریزی است

 

اتمام اجرای دیوار ICF، دیوار آماده بتن ریزی است

 

اتمام اجرای دیوار ICF، دیوار آماده بتن ریزی است