اجرای اسکلت بتنی مرکز تجاری عماریاسر بلوک های G1-G2-G3-G4-G5-G6 پاساژ زمزم

سال:  ۱۳۸۵

کارفرما:  شرکت سامان سازان

مکان:  قم بلوار عمار یاسر

متراژ:  ۲۲۰۰۰ متر مربع

تعداد طبقات:  ۵ طبقه

پیشرفت:  ۱۰۰