اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن با استفاده از تیرچه فلزی اجرا شده است.

تیرچه های کرومیت در کارگاه این شرکت تولید و سقف آن نیز توسط اکیپ اجرایی این شرکت اجرا گردید.

سال: ۱۳۹۵

کارفرما: آقای مقدم

مکان: قم – بنیاد

متراژ: ۳۰۰

تعداد طبقات: ۳

پیشرفت: ۱۰۰%