سازه این مسجد واقع در جعفریه قم قبلا در سال ۹۷ توسط شرکت مه میل سازه اجرا گردیده و اکنون سفتکاری آن در حال اجراست.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: هیئت امنای مسجد

مکان: جعفریه قم

متراژ: ۷۵۰

تعداد طبقات: ۲ طبقه به همراه گنبد

پیشرفت: ۱۰۰%

شروع نبشی کشی
شروع نبشی کشی

 

شروع بلوک چینی دیوارهای پیرامونی مسجد قائمیه
دیوار کشی پیرامونی
نبشی کشی و دیوار چینی
نبشی کشی و دیوار چینی
نبشی کشی و دیوار چینی
نبشی کشی و دیوار چینی
نبشی کشی و دیوار چینی