این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در حال اجراست.

سال: ۱۴۰۰

کارفرما: خانم پروین محمد حسینی

مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد

متراژ:۳۳۰

تعداد طبقات: ۲ طبقه

پیشرفت:۵۰%

آغازآرماتوربندی

اتمام فونداسیون

بتن ریزی فونداسیون

بتن ریزی فونداسیون

اجرای دیوارICF

اتمام اجرای دیوار

بتن ریزی دیوار ICF

بتن ریزی سقف اول

اتمام سقف اول

اجرای دیوارICF طبقه دوم

شروع سقف طبقه دوم

بتن ریزی سقف طبقه دوم