این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در حال اجراست.

سال: ۱۴۰۰

کارفرما: آقای نیک اقبال 

مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد

متراژ:۲۳۰

تعداد طبقات: ۲ طبقه

پیشرفت:۴۵%

 

اجرای بتن مگر

شروع آرماتوربندی

قالب بندی فونداسیون

بتن ریزی فونداسیون

شروع اجرای دیوار ICF

اجرای دیوارICF

اتمام اجرای دیوار

 

بتن ریزی دیوار ICF

تیرچه گذاری سقف

بتن ریزی دیوار طبقه دوم

سقف دوم آماده بتن ریزی

بتن ریزی سقف آخر