این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در حال اجراست.

سال: ۱۴۰۰

کارفرما: آقای شیرزادی

مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد

متراژ:۱۵۰

تعداد طبقات: ۱

پیشرفت:۴۰%

اجرای بتن مگر

 

شروع آرماتوربندی فونداسیون

اتمام آرماتوربندی

اتمام قالب بندی فونداسیون

 

بتن ریزی فونداسیون

بتن ریزی دیوار ICF

 

شروع سقف طبقه اول

بتن ریزی سقف اول