این ساختمان با سازه ICF در شهرستان نور استان مازندران، با متراژ ۳۰۰ متر و در دو طبقه اجرا شد.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای چاردلی

مکان: نور- مازندران

متراژ: ۳۰۰

تعداد طبقات: ۲ طبقه

پیشرفت: ۵۰%

کرسی چینی

کرسی چینی

شروع به اجرای دیوار ICF طبقه اول

شروع به اجرای دیوار ICF طبقه اول

شروع به اجرای دیوار ICF طبقه اول

شروع به اجرای دیوار ICF طبقه اول

شروع به اجرای دیوار ICF طبقه اول