این ساختمان با سازه ICF در هردو رود شهرستان نور استان مازندران، با متراژ ۴۰۰ متر و در دو طبقه اجرا شد.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای زرندی

مکان: نور- مازندران

متراژ: ۴۰۰

تعداد طبقات: ۲ طبقه

پیشرفت: ۴۰%

شروع کرسی چینی
شروع کرسی چینی
بتن ریزی کرسی چینی

شروع اجرای دیوار ICF طبقه اول

شروع اجرای دیوار ICF طبقه اول

اتمام اجرای دیوار ICF طبقه اول

اتمام اجرای دیوار ICF طبقه اول

اتمام اجرای دیوار ICF طبقه اول

بتن ریزی دیوار ICF طبقه اول

بتن ریزی دیوار ICF طبقه اول