این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، اجرا شد.
سال: ۱۴۰۰
کارفرما: آقای جواد پاکباز
مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد
متراژ: ۱۵۰
تعداد طبقات: ۱طبقه
پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای بتن مگر

 

شروع آرماتوربندی

قالب بندی فونداسیون

بتن ریزی فونداسیون

شروع اجرای دیوار ICF

اتمام اجرای دیوار ICF

بتن ریزی دیوارICF

تیرچه گذاری سقف

بتن ریزی سقف اول