این ساختمان مسکونی با متراژ ۲۰۰ متر مربع در ۱ طبقه با سیستم ICF در طبس اجرا شده است.

جهت مشاهده فیلم اجرای دیوار ICF پروژه طبس کلیک کنید.

 

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای احمد حسنی چاه

مکان: طبس – خراسان جنوبی

متراژ:  ۲۰۰

تعداد طبقات: ۱

پیشرفت: ۱۰۰%

شروع اجرای دیوار ICF
اجرای پشت بند دیوارهای icf
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF