این ساختمان اولین پروژه این شرکت دراستان یزد است.

این سازه با سیستم دیوار ICF در یک طبقه و با مساحت ۴۵۰ مترمربع در حال ساخت است.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: شرکت عمرانی ظفر سازه

مکان: میبد- یزد

متراژ: ۴۵۰

تعداد طبقات: ۱

پیشرفت: ۱۰۰%

شروع اجرای دیوار آی سی اف
ادامه اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF