این ساختمان با سازه ICF در شهرستان آشتیان استان مرکزی، با متراژ ۱۰۰ متر و در یک طبقه اجرا شد.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای قاسمی

مکان: آشتیان- مرکزی

متراژ: ۱۰۰

تعداد طبقات: ۱ طبقه

پیشرفت: ۸۰%

اتمام آرماتوربندی فونداسیون

اتمام آرماتوربندی فونداسیون

اتمام آرماتوربندی فونداسیون

بتن ریزی فونداسیون

بتن ریزی فونداسیون

شروع اجرای دیوار ICF

بتن ریزی دیوار ICF

بتن ریزی دیوار ICF

بتن ریزی دیوار ICF

بتن ریزی دیوار ICF