این ساختمان با اسکلت بتنی و سقف فوم لس اجرا شد

سال: ۱۳۹۴

کارفرما: آقای رمضانی

مکان: قم

متراژ: ۴۵۰۰

پیشرفت: ۱۰۰%