اجرای سازه ICF پروژه خانم محمد حسینی

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در حال اجراست. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: خانم پروین محمد حسینی مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ:۳۳۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت:۵۰%

اجرای سازه با سیستم ICF پروژه آقای قدرت پناهیان در سی سخت

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، اجرا شد. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای قدرت پناهیان مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ: ۱۶۰ تعداد طبقات: ۱ طبقه پیشرفت: ۱۰۰%  

اجرای سازه با سیستم ICF پروژه آقای جواد پاکباز

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، اجرا شد. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای جواد پاکباز مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ: ۱۵۰ تعداد طبقات: ۱طبقه پیشرفت: ۱۰۰%