اجرای سازه ICF پروژه آقای شیرزادی

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در حال اجراست. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای شیرزادی مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ:۱۵۰ تعداد طبقات: ۱ پیشرفت:۴۰%      

اجرای سازه ICF پروژه آقای نیک اقبال

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در حال اجراست. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای نیک اقبال  مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ:۲۳۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت:۴۵%    

اجرای سازه با سیستم ICF پروژه آقای طباطبایی اردکان یزد

این ساختمان با سازه ICF در شهرستان اردکان استان یزد، با متراژ ۱۰۰ متر و در یک طبقه بنا شد سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای طباطبایی مکان: اردکان- یزد متراژ: ۳۰۰ تعداد طبقات: ۱ طبقه پیشرفت: ۱۰۰% بتن ریزی دیوار ICF