پروژه مسکونی آقای مهندس یوسف زاده

اسکلت این ساختمان از نوع فلزی با دیوار برشی می باشد و سقف آن با استفاده از تیرچه فلزی که در این شرکت تولید شده اجرا گردیده است در این پروژه یونولیت از سقف حذف شده و به روش فوم لس اجرا شد. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: آقای مهندس یوسف زاده مکان: قم – دانش متراژ:…

درمانگاه بقیه الله

اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن کرومیت می باشد. تیرچه های فلزی آن در این شرکت محاسبه و تولید و اجرا شده است. در سقف آن یونولیت حذف شده است و به روش فوم لس اجرا شده است. برای اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی این شرکت تماس حاصل فرمائید. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: شرکت…