اجرای سفتکاری مسجد قائمیه جعفریه

سازه این مسجد واقع در جعفریه قم قبلا در سال ۹۷ توسط شرکت مه میل سازه اجرا گردیده و اکنون سفتکاری آن در حال اجراست. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: هیئت امنای مسجد مکان: جعفریه قم متراژ: ۷۵۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه به همراه گنبد پیشرفت: ۱۰۰%