اجرای سازه ICF پروژه آقای شیرزادی

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در حال اجراست. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای شیرزادی مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ:۱۵۰ تعداد طبقات: ۱ پیشرفت:۴۰%      

اجرای سازه ICF پروژه خانم محمد حسینی

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در حال اجراست. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: خانم پروین محمد حسینی مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ:۳۳۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت:۵۰%

اجرای سازه با سیستم ICFپروژه آقای باقرزاده در سی سخت

این ساختمان با سازه ICF در منطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، اجرا شد. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای باقرزاده مکان: سی سخت، استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ: ۱۲۰ متر مربع تعداد طبقات: ۱ طبقه پیشرفت: ۱۰۰%    

اجرای سازه با سیستم ICF پروژه آقای علیپور در سی سخت

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، اجرا شد. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای علیپور مکان: سی سخت، استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ: ۲۵۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت: ۱۰۰%            

اجرای سازه با سیستم ICF پروژه آقای قدرت پناهیان در سی سخت

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، اجرا شد. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای قدرت پناهیان مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ: ۱۶۰ تعداد طبقات: ۱ طبقه پیشرفت: ۱۰۰%  

اجرای سازه با سیستم ICF پروژه آقای جواد پاکباز

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، اجرا شد. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای جواد پاکباز مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ: ۱۵۰ تعداد طبقات: ۱طبقه پیشرفت: ۱۰۰%  

اجرای ICF ویلا آقای سهیلی فرد در تهران دشت استان البرز

این ساختمان با سازه ICF درتهران دشت استان البرز، با متراژ ۱۵۰ متر و در یک طبقه بنا شد. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای سهیلی فرد مکان: تهران دشت استان البرز متراژ: ۱۵۰ تعداد طبقات: ۱ طبقه پیشرفت: ۱۰۰%            

اجرای سازه با سیستم ICF پروژه آقای طباطبایی اردکان یزد

این ساختمان با سازه ICF در شهرستان اردکان استان یزد، با متراژ ۱۰۰ متر و در یک طبقه بنا شد سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای طباطبایی مکان: اردکان- یزد متراژ: ۳۰۰ تعداد طبقات: ۱ طبقه پیشرفت: ۱۰۰% بتن ریزی دیوار ICF

اجرای اسکلت ICF پروژه آقای قاسمی در آشتیان

این ساختمان با سازه ICF در شهرستان آشتیان استان مرکزی، با متراژ ۱۰۰ متر و در یک طبقه اجرا شد. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای قاسمی مکان: آشتیان- مرکزی متراژ: ۱۰۰ تعداد طبقات: ۱ طبقه پیشرفت: ۸۰%

اجرای سازه ساختمان مسکونی آقای چاردلی با سیستم ICF

این ساختمان با سازه ICF در شهرستان نور استان مازندران، با متراژ ۳۰۰ متر و در دو طبقه اجرا شد. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای چاردلی مکان: نور- مازندران متراژ: ۳۰۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت: ۵۰%

اجرای سازه ساختمان مسکونی آقای زرندی با سیستم ICF

این ساختمان با سازه ICF در هردو رود شهرستان نور استان مازندران، با متراژ ۴۰۰ متر و در دو طبقه اجرا شد. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای زرندی مکان: نور- مازندران متراژ: ۴۰۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت: ۴۰%