اجرای سازه ساختمان مسکونی آقای چاردلی با سیستم ICF

این ساختمان با سازه ICF در شهرستان نور استان مازندران، با متراژ ۳۰۰ متر و در دو طبقه اجرا شد. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای چاردلی مکان: نور- مازندران متراژ: ۳۰۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت: ۵۰%

اجرای سازه ساختمان مسکونی آقای زرندی با سیستم ICF

این ساختمان با سازه ICF در هردو رود شهرستان نور استان مازندران، با متراژ ۴۰۰ متر و در دو طبقه اجرا شد. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای زرندی مکان: نور- مازندران متراژ: ۴۰۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت: ۴۰%

آپارتمان مسکونی آقای مهندس ممدوحی ۲

اسکلت این ساختمان فلزی همراه دیوار برشی می باشد و سقف آن نیز با استفاده از تیرچه فلزی تولیدی این شرکت اجرا شده است و دیوارهای برشی نیز توسط اکیپ اجرایی مجرب این شرکت اجرا گردید. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: آقای مهندس ممدوحی مکان: قم – ۳۰ متری قائم متراژ: ۱۵۰۰ تعداد طبقات: ۵ پیشرفت: ۱۰۰%