پروژه مسکونی آقای مهندس زرگر

اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن کرومیت می باشد و تیرچه های فلزی آن در این شرکت محاسبه و تولید و اجرا شده است. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: آقای مهندس زرگر مکان: قم – ۲۰ متری حائری متراژ: ۴۰۰ پیشرفت: ۱۰۰ تعداد طبقات: ۲

ساختمان تجاری مسکونی آقای صادقی

اسکلت این ساختمان فلزی می باشد و از تیرچه های فلزی استفاده شده است و برای اولین بار در استان قم سقف فوم لس برای این نوع تیرچه اجرا شده است. برای هماهنگی و بازدید از پروژه با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید. سال: ۱۳۹۲ کارفرما: آقای صادقی مکان: قم متراژ: ۵۰۰۰ تعداد طبقات: ۵…